Hvordan finne listepris på motorsykkel?

Hvordan finne listepris på motorsykkel?Sitter du med skattemeldingen og skal finne listepris på motorsykkelen din? Vi har noen tips, slik at du enklere finner riktig listepris.


Det kan være en utfordring å finne eksakt listepris for ditt kjøretøy, spesielt når stadig flere modeller kommer i flere ulike utgaver.

Vi ønsker likevel å bidra til å gjøre arbeidet med å fylle ut skattemeldingen litt enklere. 

Hva er listepris for din motorsykkel?

Når skattemeldingen kommer, får vi ofte henvendelser fra kunder som ønsker hjelp til å finne listepris for deres kjøretøy. Vi vet at Skatteetaten ber eiere kontakte forhandler/importør, men dessverre er det ikke alltid så enkelt å gi et helt eksakt svar.

Det finnes ikke et stort register med alle priser for både nyere og eldre kjøretøy, og det kan fremstå som et umulig prosjekt for deg som skal fylle ut skattemeldingen. I mange tilfeller kan du til og med risikere å ikke finne en eksakt listepris for ditt kjøretøy, men må vurdere en pris du mener er sannferdig og ærlig. 

Honda-importør Kellox har på sine nettsider en oppdatert PDF med listepris på sine Honda-modeller. Her finner du link til PDF med listepris på Honda.

Slik fyller du ut skattemeldingen

Motorsykler og andre kjøretøy verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos importør. Du bruker denne verdien for å regne ut hva du skal føre opp i skattemeldingen din.

  1. Finn ut hva listepris er på ditt kjøretøy.
  2. Regn ut verdi basert på første registreringsår og prosent av listeprisen som ny.
  3. Hvis informasjonen i skattemeldingen din ikke stemmer, må du rette opp dette.

Første registreringsår

Verdi av listepris som ny

2023

75 %

2022

65 %

2021

55 %

2020

45 %

2019

40 %

2018

30 %

2017

20 %

2008 - 2016

15 %

1994 - 2007

1 000 kroner

 

Veterankjøretøy, altså kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt salgsverdi.

Skatteetatens veileder

Sjekk også skatteetatens egen veileder for beregning av listepris på kjøretøy. Dersom du ikke finner listepris, vil et beløp du mener gir en ærlig og så korrekt skattemelding som mulig være et godt utgangspunkt.