I disse dager får vi mange spørsmål om hvilken olje og hvor mye man skal fylle på motorsykkelen.
Her finner du anbefalingene fra Motorex og BMW.