MC OSLO’s garantiordning for brukte motorsykler kommer i tillegg til de rettigheter du som kunde har i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Garantien forplikter oss til fagmessig og raskest mulig å reparere mangler som blir oppdaget i garantiperioden, selv om mangelen ikke var tilstede ved overlevering av kjøretøyet.

Reparasjonen skal som hovedregel skje ved vårt verksted. Dersom dette er praktisk vanskelig/umulig, kan reparasjonen unntaksvis og etter avtale utføres på annet verksted. Garantien gjelder i tre måneder fra leveringsdato, alternativt 5.000 km hvis dette oppnås først.

Bruktgarantien gjelder ikke ved følgende

  • Normal slitasje og/eller manglende vedlikehold/ettersyn i garantiperioden, samt uriktig/uaktsom bruk.
  • Defekte slitedeler som dekk, kjede, drev, batteri, bremsesko/klosser, simringer i forgaffel, lyspærer, etc.
  • Mangler eller utlegg som følge av konkurransetrening/kjøring.
  • Mangler eller utlegg på ettermontert ekstrautstyr.
  • Tap og utlegg som oppstår som følge av mangler, eller at eier må unnvære kjøretøyet i reparasjonstiden.
  • Trafikkskade/uhell som dekkes av kjøretøyets forsikring.