Norske motorsyklister er ikke flinke til å bruke ørepropper for å beskytte seg mot støyen fra vindsus og annen «kjørestøy».

Ikke alle er klar over hvilke varige konsekvenser eksponering for høy støy kan ha for hørselen.

Tester og erfaring har vist at vedvarende støy over et grensenivå på 84 dB kan føre til redusert hørsel og/eller Tinnitus – såkalt NIHL.

Det Tyske MC-magasinet Motorrad fant etter testing av 21 forskjellige hjelmer ved en hastighet på 100 km. at de hadde en gjennomsnittlig vindstøy på hele 94,3 dB.

Indikasjon på mulig NIHL (Noise-Induced Hearing Loss) kan f.eks. være at du etter kjøring fortsatt hører «trafikklyd», eller har en «hvinende» eller «ringende» lyd i ørene, som først forsvinner etter kortere eller lengere tid.

  • NoNoise er et utmerket produkt som beskytter deg mot hørselskader !
  • Utført i et mykt, silikonfritt og komfortabelt plastmateriale som sitter godt i øret.
  • NoNoise er konstruert med et avansert keramisk filter som fjerner skadelig støy.
  • Gjennomsnittlig lyddemping er 21 dB.
  • Man kan fortsatt gjennomføre normal kommunikasjon.
  • Intercom eller annet lydgivende utstyr kan brukes som normalt – uten å øke volumet.
  • NoNoise ørepropper kan rengjøres og brukes igjen og igjen.
  • Leveres med praktisk oppbevaringshylse i aluminium som f.eks. kan henge i en nøkkelring.
  • NoNoise er godkjent av anerkjente institutt som arbeider med forebygging av hørselskader.
  • NoNoise har mer enn 20 års erfaring med hørselbeskyttelse og alle produkt er CE-godkjent.
Pris for et par ørepropper inkl. oppbevaringshylse er kr. 260,-