Faktura med 14 dagers forfall sendes sammen med kursbevis.

Ved en eventuell kursavlysning refunderes innbetalt beløpt i sin helhet.