Selge egen brukt motorsykkel (kommisjon)

Hvert år selger vi et stort antall motorsykler i kommisjon for våre kunder. Årsaken til at vi omsetter så mange kjøretøy på denne måten, er at vi praktiserer salgsformen “kommisjon” på en litt annen måte enn det som er vanlig.

Vi gir både gammel og ny eier trygghet og sikkerhet gjennom hele salgsprosessen.

  • Fordeler for deg som eier/selger ved denne salgsformen er bl.a. bedre betalt enn ved innbytte, du slipper salgsjobben, du behøver ikke å sende ukjente ut på prøvekjøring, via MC OSLO når du et større marked, MC OSLO tilbyr kjøper tilstandsrapport og eventuelle finansiering.
  • Vi fungerer ikke bare som mellomledd i salgsprosessen, MC OSLO blir stående som selger av sykkelen i kjøperens kontrakt. Dette er en viktig detalj for deg som selger/eier, fordi det da er MC OSLO som står ansvarlig for eventuelle garanti og reklamasjonskrav som den nye eieren måtte ha i etterkant av salget. For den nye eieren betyr det at har et etablert salgssted å henvende seg til hvis det skulle oppstå problemer.
  • Den eneste forskjellen mellom kommisjonssykler og våre bruktsykler er at vi ikke tar innbytte (det hender at vi gjør unntak) på kommisjonssykler og det er selger/eier som bestemmer salgsprisen.
  • Ta kontakt med oss og gjør avtale om tidspunkt for utførelse av tilstandsrapport og takst. Etter vi har gjennomført dette, har vi et grunnlag for (i samarbeid med deg) å fastsette en salgspris. Hvis det på bakgrunn av tilstandsrapporten viser seg at påkost (service, reparasjoner, etc.) må utføres før salg og levering til ny eier) vil også dette bli avtalt. Eventuelle påkostninger blir fratrukket oppgjørssummen etter sykkelen er solgt. Etter vi er blitt enig om det over nevnte skrives det en kommisjonsavtale og vi setter i gang med oppdraget.
  • Vi beregner 10% kommisjonsgebyr, minimum kr. 12000,- maks kr. 15000,- (pluss eventuell påkost) når sykkelen er solgt. Skulle vi ikke klare å gjennomføre salgsoppdraget påløper det ingen kostnader (no cure – no pay) for eier – med unntak av eventuelle avtalte påkostninger vi har utført.