Reklamasjon

Om du handler hos MC Oslo, skal du føle deg trygg på at du får varer av beste kvalitet. Likevel hender det innimellom at noe går galt.

Hvis det oppdages feil eller mangler, må du innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg en mangel/reklamasjon. Dette gjelder også eventuelle transportskader om varen er kjøpt i vår nettbutikk.

Det beste for alle parter er at eventuelle feil og mangler melder så raskt som mulig. Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett skje innen to år etter du mottok varen. Hvis varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, et siste frist for å reklamere fem år.

Det er for øvrig også viktig å sjekke om feilen kan skyldes forhold på kundens side. Hvis du ikke reklamerer innen fristen, mister du retten til å gjøre mangelen gjeldene.

For best saksbehandling og raskere kundeservice, ønsker vi at alle saker meldes/avtales med oss (pr. telefon: 2303 9700 eller epost: email@mcoslo.no) før kunden kommer til butikken eller sender oss varen. Vi vil deretter avtale tiltak for raskest mulig retting av feilen/mangelen.

Vi anbefaler på det sterkeste at reklamasjonen sendes oss (eventuelt i tillegg til muntlig henvendelse) skriftlig.

Ved en tilbakebetaling til kunde som følge av en mangel/reklamasjon, vil varekostnad og fraktutlegg utbetales i sin helhet innen 14 dager.

Vi behandler alle reklamasjoner i henhold til forbrukerkjøpsloven. Ved en eventuell tvist vil vi følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelse.

Kvittering/faktura for kjøpet skal alltid fremvises. Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til oss. Om kunden prøver å reparere mangelen selv, kan garantien og reklamasjonen bortfalle i sin helhet.