Vi har åpnet Norges første Spidi Point Senter. Her finner du et bredt utvalg av kvalitetsprodukter
med moderne design og utmerket kvalitet fra denne Italienske produsenten.