Parkering av motorsykkel i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og andre store byer

Parkering av motorsykkel i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og andre store byerHvor kan man parkere motorsykkelen i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og andre store byer? Se vår guide for parkering av motorsykkel.

Tips oss gjerne om du har informasjon om parkeringsforholdene i andre store byer.

Det finnes flere parkeringsplasser for MC, og en rekke kommuner og byer har også egne kart for hvor du kan finne egne (gratis) MC-plasser.

Oslo

Oslo kommune har flere gratis parkeringsplasser. Her er lenke til informasjonsside og parkeringskart for motorsykkel hos Oslo kommune.

Drammen

Her er lenke til informasjonsside og parkeringskart for motorsykkel hos Drammen kommune

Kristiansand

Kristiansand kommune har tilrettelagt parkeringsplasser for MC og moped i Kristiansand sentrum. Legg merke til at noen MC-plasser er skiltet med “gjelder ikke moped”.

I Gyldengården parkeringshus tilbys det gratis innendørsparkering for MC og moped i nederste etasje, U3. Plassene ligger ved bomanlegg til venstre etter nedkjørsel.

Stavanger

Stavanger kommune har ingen egne parkeringstilbud når det kommer til fri parkering for motorsykler, men har noen særskilte parkeringsplasser. Disse p-plassene er skiltet.

Bergen

Bergen kommune har ingen aktiv informasjonsside for MC-parkering, men har egne parkeringsplasser som er skiltet.

I følge Bergen Parkering AS sin egen hjemmeside kan motorsykler, scootere og mopeder stå gratis for kortidsparkering (mindre enn 24 timer) i ByGarasjen. Det gjelder ved eget felt som er merket for MC og moped på plan 2. Bergen Parkering AS er en aktør innen drift av privatrettslig regulerte parkeringshus og parkeringsplasser.

For å registrere betalingsfritak i ByGarasjen, må du henvende deg til et døgnbemannet kundesenter på plan 1 ved utkjøringsfeltene, og oppgi ditt skiltnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen.

Ålesund

På Sankten Parkeringshus er det merket opp et område med gratis motorsykkelparkering på vestre del av plassen. Parker på de oppmerkede plassene. Dersom du benytter andre plasser enn de som er oppmerket for motorsykkelparkering, må du betale avgift.

Trondheim

Her er lenke til informasjonsside og parkeringskart for motorsykkel i Trondheim.