Bruktgaranti

Når du handler brukt motorsykkel hos MC Oslo, kan du være helt trygg på at du får en like god opplevelse som om du handler nytt.

MC OSLO’s garantiordning for brukte motorsykler kommer i tillegg til de rettigheter du som kunde har i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Garantien forplikter oss til fagmessig og raskest mulig å reparere mangler som blir oppdaget i garantiperioden, selv om mangelen ikke var tilstede ved overlevering av kjøretøyet.

Reparasjonen skal som hovedregel skje ved vårt verksted. Dersom dette er praktisk vanskelig/umulig, kan reparasjonen unntaksvis og etter avtale utføres på annet verksted. Garantien gjelder i tre måneder fra leveringsdato, alternativt 5.000 km hvis dette oppnås først.

Bruktgarantien gjelder ikke ved følgende

  • Normal slitasje og/eller manglende vedlikehold/ettersyn i garantiperioden, samt uriktig/uaktsom bruk.
  • Defekte slitedeler som dekk, kjede, drev, batteri, bremsesko/klosser, simringer i forgaffel, lyspærer, etc.
  • Mangler eller utlegg som følge av konkurransetrening/kjøring.
  • Mangler eller utlegg på ettermontert ekstrautstyr.
  • Tap og utlegg som oppstår som følge av mangler, eller at eier må unnvære kjøretøyet i reparasjonstiden.
  • Trafikkskade/uhell som dekkes av kjøretøyets forsikring.