Finansering av motorsykkel

Den vanligste måten å finansiere et kjøretøy på, er i form av ett gjeldsbrevlån – som folk flest kaller «avbetaling». Når man avtaler ett gjeldsbrevlån, tar långiver pant i kjøretøyet – du behøver ingen annen sikkerhet. Størrelsen på pantet er lik det beløpet du låner og pantsettelsen tinglyses i Løsøreregisteret i Brønnøysund. Dette betyr med andre ord at finansieringsselskapet har en «eierandel» i ditt kjøretøy, fram til det siste avdraget er betalt.

Sammen våre samarbeidspartnere Santander Consumer Bank og BMW Financial Services kan vi tilby produkter tilpasset dine behov, enten du kjøper ny eller brukt motorsykkel.

Du kan søke om finansiering med eller uten egenkapital, det er helt opp til deg. Nedbetalingstid kan være inntil 10 år. Renten du får på et vanlig MC-lån avhenger av hvor mye egenkapital du selv har, og en kredittvurdering. Vi tilbyr flere gode alternativer tilpasset ditt behov – sammen finner vi den beste løsningen for deg.

Vanligvis er minimumskravet til egenkapital 20% av kjøpesummen, men fullfinansiering kan også vurderes – ta kontakt! Lånebeløpet (+ renter og gebyr) kan tilbakebetales over en periode på inntil 10 år/120 måneder. For at man skal kunne få tilbud om lån må følgende forutsetninger være tilstede:

  • Fylt 18 år
  • Fast ansatt/arbeid, med inntekt og gjeld som står i rimelig forhold til lånebeløpet
  • Ikke innblandet i inkassosaker eller liknende de siste årene

Du kan gjerne kontakte oss, så kan vi sette opp en uforpliktende lånesøknad for deg. Dette tar cirka 5 minutter. Denne tjenesten er selvfølgelig uforpliktende og gratis.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål vedrørende finansiering.