Øvelseskjøre på motorsykkel? Her er de viktigste reglene

Øvelseskjøre på motorsykkel? Her er de viktigste regleneØnsker du å øvelseskjøre privat for å forberede deg til førerprøven på motorsykkel? Her er en oversikt over krav og regler som gjelder når du skal øvelseskjøre.


Å øvelseskjøre med motorsykkel er viktig for å få bli en sikker trafikant. Desto mer erfaring du skaffer deg, desto bedre.

Privat øvelseskjøring

Privat øvelseskjøring gir et godt grunnlag for å få den mengdetreningen som kreves for å bli en sikker sjåfør. For å kunne øvelseskjøre sammen med privat ledsager eller med kjøreskole stiller det krav til at du har gjennomført trafikalt grunnkurs. Husk at du må ha med bevis for fullført trafikalt grunnkurs (eller førerkort) når du er ute på øvelseskjøring. 

Ved privat øvelseskjøring er det viktig at kjøringen ikke skjer til ulempe for annen trafikk. Statens vegvesen anbefaler at kjøreopplæringen bør skje over minst to år, dersom du skal ta førerkortet for første gang. 

Når kan du øvelseskjøre?

Følgende aldersgrenser er gjeldende for øvelseskjøring til motorsykkel:

 • Lett motorsykkel, klasse A1: Fra fylte 15 år
 • Mellomtung motorsykkel, klasse A2: 16 år
 • Tung motorsykkel, klasse A: 22 år*

*For å øvelseskjøre for klasse A (tung motorsykkel) før fylte 22 år, må du ha hatt førerkort for motorsykkel klasse A2 i 2 år eller mer. 

Hvem kan du øvelseskjøre med? 

Det stilles visse krav til den som skal øvelseskjøre sammen med deg.

 • Ledsager må være fylt 25 år
 • Må ha hatt førerkort for samme klasse du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene
 • Kan sitte bak på motorsykkelen du kjører. Unntak: hvis tillatt nyttelast (opplysninger finnes i vognkortet) overstiges er ikke dette tillatt. 
 • Kan kjøre etter deg på en egen motorsykkel. Motorsykkelen skal være klasse A2 eller A. 

Krav til øvelseskjøringen

Når du øvelseskjører, er det en rekke krav til både motorsykkel, sted, kommunikasjon og utstyr.

Motorsykkelen: 

 • Klasse A1: Du må kjøre lett motorsykkel, og kan ikke overstige 125 ccm eller 11kW.
 • Klasse A2: Du må kjøre mellomtung motorsykkel, og motoreffekten kan ikke overstige 35kW. 

Sted: 

 • På øvingsbane kan du kjøre alene når din ledsager kan se deg hele tiden, og gi deg instrukser underveis. 
 • På vei eller andre områder som parkeringsplass må du ha med en ledsager. Du må kunne kommunisere med ledsager hele tiden, og det kan kun være en elev per ledsager. 
 • Ved øvelseskjøring i utlandet må du sjekke opp de spesifikke regler for det aktuelle landet. Regler for øvelseskjøring er ulike i alle land. 

Kommunikasjon: 

 • På vei og andre områder som ikke er avsperret stilles det krav til bruk av kommunikasjonsutstyr som er aktivt under hele kjøringen. Det finnes flere gode intercom på markedet. De er godt egnet til både kommunikasjon under øvelseskjøring, men også til annet bruk etter at lappen er i boks. 

Utstyr:

 • Både elev og ledsager må bruke refleksvest med tydelig “L” på ryggen. 
 • Generelle regler om bruk av påbudt kjøreutstyr som hjelm gjelder selvfølgelig. 
 • Legitimasjon med bilde
 • Bevis for fullført trafikalt grunnkurs (eller tidligere førerkort)

Hvilken førerkortklasse kan du ta? 

Motorsykkellappen deles inn i tre ulike klasser, så start med å finne ut hvilken førerkortklasse som er aktuelt for deg. Vi har også skrevet om de ulike førerkortklassene i “velg riktig trafikkskole for motorsykkel”. 

Førerkort for lett motorsykkel, klasse A1: 

For å ta MC-lappen for lett motorsykkel må du være fylt 16 år. Førerkortklasse A1 gir deg rett til å kjøre motorsykkel på opp til 125 ccm. Med dette førerkortet kan du også kjøre moped, trehjuls motorsykkel med maks effekt på 15 kW og mopedbil på under 150 kg.

Førerkort for mellomtung motorsykkel, klasse A2: 

For å ta lappen for mellomtung motorsykkel må du være fylt 18 år. Førerkort klasse A2 gir rett til å kjøre motorsykkel med maks effekt på 35 kW. Det vil si at antall hestekrefter og kubikk kan variere, men effekten kan ikke overstiges. Med dette førerkortet kan du også kjøre moped, tilhenger til motorsykkel på over 125 ccm og trehjuls motorsykkel med maks effekt på 15kW.

Førerkort for tung motorsykkel, klasse A: 

For å ta lappen for tung motorsykkel må du enten være fylt 24 år, eller være fylt 20 år og hatt førerkort for A2 i minst to år.  For sistnevnte kriterium må du gjennomføre et kurs som varer i syv timer. Med dette førerkortet kan du kjøre alle typer motorsykler.