Hvordan opptre på skadestedet ved skadet motorsyklist

Hvordan opptre på skadestedet ved skadet motorsyklistVed trafikkulykker er det viktig at noen tar ansvar, inntil det kommer profesjonell nødhjelp. Du bør handle raskt og vite hva du skal gjøre om du blir involvert i en ulykke. 


Det er viktig at én person tar ansvar og leder arbeidet, mens resten hjelper til frem til nødetater ankommer.

Motorsyklister er gjerne mer utsatt for mer alvorlige ulykker i forhold til bilister, og det er derfor avgjørende at du hjelper til. 

Hva skal du gjøre? 

 1. Stans (og ta på refleksvest om du har). 
 2. Skaff oversikt, og sikre skadestedet. Bruk varseltrekant og nødblinker.  
 3. Varsle nødetater. Bruk gjerne appen: Hjelp 113. Da får nødsentralen opp din posisjon. 
 4. Ved personskade: Gi livreddende førstehjelp.

Hjelp personer som er kommet til skade

Dette er en plikt som gjelder for alle som kommer til et skadested. Dersom du unnlater å hjelpe, kan du risikere straff. 

Skadde som klarer å rope på hjelp er bevisste. Derfor bør du prioritere de som ikke roper på hjelp, det kan hende de trenger livreddende førstehjelp. Ved trafikkulykker eller personskader husk gjerne på Akutt-ABC: Airways (frie luftveier), Breathing (pust/normal pust) og Circulation (blodsirkulasjon). 

Sikre frie luftveier:

Å sikre frie luftveier gjelder uansett type skadet trafikant og andre bevistløse, men her tar vi for oss en person med motorsykkelhjelm. 

 • Åpne visiret og undersøk pusten.  
 • Dersom vedkommende puster: Legg personen over i stabilt sideleie, og sørg for at vedkommende holder varmen ved hjelp av ekstra klær, pledd eller lignende. Overvåk pustemønster. 

  Hvis vedkommende ikke puster: Start hjerte- lungeredning (HLR). Begynn med 30 kompresjoner etterfulgt av to innblåsninger. Blås til brystkassen hever seg, men ikke blås for hardt. Hold en rytme på ca 100 kompresjoner i minuttet. Bytt gjerne på arbeidet, ettersom dette er svært tungt. Fortsett frem til redningsmannskaper er på stedet. 

 • Ta av hjelmen hvis du er usikker på om vedkommende puster.  
 • Du har kanskje hørt at du skal la være å ta av hjelmen ved ulykke på grunn av nakkeskader eller lignende? Dersom du er usikker på om personen puster er det helt avgjørende at du tar av hjelmen for å vurdere om personen trenger livreddende HLR. En nasjonal retningslinje for stabilisering av nakken hos skadde vektlegger at stabilisering av nakken prioriteres etter at kritiske tiltak som å gi frie luftveier er gjort.

  For å ta av hjelmen er det er best om dere er to personer som samarbeider. 

  • Person 1: Hold under nakken, og hold hodet og nakke stabilt. 
  • Person 2: Løsne stropper og reimer. Sjekk om det er en åpningshjelm som kan åpnes. Ta så forsiktig av hjelmen. Legg forsiktig noe under hodet som støtte, i samme høyde som hjelmen. 

  Dersom du er alene: Holdt et fast grep under nakken, og ta skånsomt av hjelmen. 

  Hvis vedkommende ikke puster eller puster unormalt: Start hjerte- lungeredning (HLR). Operatør på 113 kan hjelpe med å ta en beslutning. Fortsett frem til redningsmannskaper er på stedet. 

  Bevist med nakkesmerter

  Hvis motorsyklisten er våken og uttrykker smerter i nakken eller ryggen, la vedkommende ligge rolig. Ikke flytt på vedkommende, og la hjelmen sitte på. 

  Sørg for at vedkommende holder varmen med hjelp av klær og pledd, og overvåk pustemønsteret til den skadde frem til redningsmannskaper er ankommet. 

  Praktisk førstehjelpsutstyr

  På motorsykkel er det dessverre begrenset hva man har plass til av førstehjelpsutstyr, men enkelte hjelpemidler kan være svært praktisk ved ulykker. Kompresjonsbandasje eller elastisk bind, gummihansker og en beskyttelsesduk til bruk for HLR er hjelpemidler som kommer godt med ved kritiske hendelser. Dersom det finnes et solid skjære/klippe redskap for bruk på kjøreklær kan dette være nyttig.


  I situasjoner med skyldspørsmål kan det å ta bilder av skadestedet være god dokumentasjon. Dette bør gjøres før man flytter på biler, sykler osv. Husk likevel på at man skal ta hensyn til privatlivet til involverte i ulykken, og alltid ta seg av skadde som trenger hjelp først. 

  Etter ulykken 

  Det er helt normalt å få en reaksjon rett i etterkant av en ulykke. Helsevesenet har erfaring med å takle slike problemstillinger, så ta kontakt med de og fortell hva som plager deg. Det gjør det mulig å takle dette med en gang, men det er også mulig å få profesjonell hjelp i etterkant. 

  Hvis du selv eller nære av deg er blant de skadde er det viktig å følge opp dette. Selv ved lettere skader, er det vanskelig å forutsi senvirkninger av skadene. Meld derfor i fra om personskade til ditt forsikringsselskap, og oppsøk lege eller annen relevant behandling som kan dokumentere skadene. God dokumentasjon er nemlig avgjørende dersom det blir aktuelt å kreve erstatning etter ulykken.